Upozornění

16. srpna 2013 v 19:37 | Poppy Capote

Autorská práva

Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod; hlava čtvrtá, Hospodářská, sociální a kulturní práva; Článek 34; odstavec první:

PRÁVA K VÝSLEDKU TVŮRČÍ DUŠEVNÍ ČINNOSTI CHRÁNĚNA ZÁKONEM.

Byla bych ráda, aby jste tento zákon dodržovali a respektovali. Znamená to, že věci, které se zde na blogu vyskytují a jsou vytvořeny pouze mou osobou, jsou tímto zákonem chráněny. Tudíž nepovoluji žádné kopírování ani zasahování do textu (což je zde nemožné).

Děkuji za pochopení.
Poppy Capote
 

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama